Защо четем класика? Българска литература XIX – XX век.

cover

“Защо четем класика?” е книга, която тръгва от виждането, че основният проблем, пред който сме изправени днес, не е какво да четем, а как да четем, особено щом става дума за големите литературни творби от предходни епохи, наричани класика. Тя формулира три отговора на зададения въпрос и предлага деветнадесет текста, които прилагат очертаните в отговорите стратегии към българската литература от средата на XIX до средата на XX век. Как и защо плаче българският възрожденски поет? Можем ли да прочетем патриотизма като отказ от необходимостта да пораснеш? Или има “женски канон”? Тези и още много други проблеми са подложени на изпитание и модерен анализ.

Милена Кирова