Октомври

cover

“Октомври” е есенцията на всичките ми лични и обществени разпятия, единствената ми достоверност пред света, молекула, заровена в сърдечно-съдовата ми система, радикална епикриза на единния ми граждански номер, контролен пакет акции на всичко в мен.

Елин Рахнев

***

За тази книга чух да се казва: „Четеш и ти се струва, че всичко почва наново”. Явно се има предвид провокативната образност, странното съчетание на битова тривиалност и поетична чудатост, но в същото време фразата представлява опит да се назове усещането, че в тези стихове виждаш, изречен в необичайни форми, собствения си – всъщност калпав – живот. „Октомври” е лирически текст, какъвто рядко се среща в едно време, когато всеки бърза да отпечата – каквото и да е, както и да е, но непременно Книга! Той е цялостен, концептуално усетен, свързан по дух и единство на метафоричната употреба, затворен в себе си, малко негостоприемен, малко жаден да бъде почетен, малко ироничен, малко сериозен…

Из отзив на проф. дфн Милена Кирова, в. “Култура” (целият отзив е поместен в края на книгата).