Независимо от основанията

Независимо от основанията

Първа книга с поезия на Людмила Йорданова след неуспешен някогашен опит. Книгата печели от това, защото е различна, и излиза сега… независимо от основанията.

Най-хубавите стихотворения тук са направени от най-прости неща – една ябълка например, откъсната, отхапана и подадена. Най-обикновени жестове, с които свършва историята на рая и започва тази на човека. Ще видим любовта във всичките й срещи и несрещи, жената във всичките й възрасти, роли и окръглености, защото „заоблените форми/ казват всичко”… Кратки, лапидарни стихове като реплики към другия, които отключват или приключват истории. Писането на Людмила Йорданова е такова ябълково – мъдро и изкусително, тръпчиво и благо едновременно, винаги опрощаващо в края.

Георги Господинов

Естествена, отривиста, без словесни трикове. Поезия, която ти се случва в реално време – поезията на Людмила Йорданова.

Илко Димитров